Damplashoeve Lichtervelde


In oktober 2006 zijn wij, Jan van der Linde en Els Vanclooster, gestart op de hoeve. We namen een 100-tal runderen over van het veeteeltbedrijf van de ouders van Els, Luc en Christine Vanclooster - Huyghe.

Door onze gedeelde inzet en interesse kreeg het idee om een hoeveslagerij te starten, vaste vorm.

Op het bedrijf worden zoogkoeien gekweekt. Jaarlijks worden er een 80-tal kalveren geboren.Op de velden worden aardappelen, bonen en ruwe voedergewassen geteeld.