Damplashoeve Lichtervelde

In oktober 2006 zijn wij, Jan van der Linde en Els Vanclooster, gestart op de hoeve. We namen een 100-tal runderen over van het veeteeltbedrijf van de ouders van Els, Luc en Christine Vanclooster - Huyghe.

Door onze gedeelde inzet en interesse kreeg het idee om een hoeveslagerij te starten, vaste vorm.

Op het bedrijf worden zoogkoeien gekweekt. Jaarlijks worden er een 80-tal kalveren geboren.Op de velden worden aardappelen, bonen en ruwe voedergewassen geteeld.

De hoeveslagerij wordt opgedeeld in 4 items

Rundveeteelt

Hier leert u iets over de rundveeteelt in het algemeen en over de teeltwijze
op de Damplashoeve specifiek.

Filosofie

Waarom verkopen op de hoeve?

Varkenspaketten

Lees over de soorten varkenspakketten, hun inhoud en de bestelwijze.

Rundspakketten

Lees over de soorten rundspakketten, hun inhoud en de bestelwijze.