Rundveeteelt

Belgisch Witblauw ras

Op de Damplashoeve worden runderen van het Belgisch Witblauwe ras gehouden.
Redenen voor de keuze van het ras zijn terug te vinden in de oorsprong en de raskenmerken.

Oorsprong van Belgisch Witblauw:

Wereldwijd worden verschillende rassen van rundvee gekweekt om hun vlees.
In ons land en bijna uitsluitend in België kennen we het Belgisch witblauw (BWB).
Het ras is door selectie ontwikkeld, niet door genetische manipulatie.
Gezien de Waalse boeren de voorlopers waren bij het kweken van het ras,
is het ras ook bekend onder de naam Blanc Bleu Belge of BBB.

Raskenmerken van Belgisch Witblauw:

 • Het is een ras met een exclusieve kwaliteit van vlees, nergens geëvenaard.
  • Vlees met intrinsieke kwaliteiten:
   malsheid, kleur, vochthoudendheid, smaak en sappigheid.
  • Vlees met nutritionele kwaliteiten:
   hoogwaardig eiwit, laag vetgehalte, laag cholesterolgehalte en gunstige vetzuursamenstelling.
 • De koeien van dit ras geven slechts voldoende melk om hun eigen kalf te zogen.
 • Het ras heeft een wit of wit-blauw haarkleed.

Wij besteden in onze selectie van de dieren veel aandacht aan het behoud of beter nog het verbeteren van groeikracht, gestalte, voederefficiëntie en vruchtbaarheid.

Jaaroverzicht

Hieronder wordt een doorsnee jaar van het vee geschetst

Januari tot en met Maart

Stalperiode

Maart - April

Geboortepiek van kalveren, hoewel kalvingen gans het jaar door kunnen.

Begin april / mei
(naar gelang het weer)

Start weideperiode.
Koeien en vaarzen gaan vergezeld van een springstier op de weide.

Eind juli

Controle op drachtigheid.
Drachtige dieren worden aangehouden.
Niet-drachtige dieren worden afgemest.

Zomerperiode

De meeste dieren staan op de wei.

Eind oktober

Controle op drachtigheid.

November - december
(naar gelang het weer)

Stalperiode

Levensloop

Hieronder wordt de levensloop van het vee geschetst

0 maand

Geboorte van het kalf.

6 maand

Groeperen volgens geslacht: vaarzen en stieren gaan apart.

19 à 20 maand

De vaarzen dienen om de koeien op te volgen. (vervangingsvee) 

Voeding & Kwaliteitskeurmerk

Voeding

In de weideperiode:
Naast het gras op de weide, worden ze dagelijks met een beperkte hoeveelheid maïs bijgevoederd.
Op de verschillende weides staan grote likemmers, die bevatten de nodige mineralen en vitaminen.
Bij het opgroeiend dikbiljongvee komt daar nog 2 kg krachtvoeder per dag extra bovenop.
Dit is nodig om een betere groei te ontwikkelen en een vastere mest te produceren, waardoor de dieren in een betere conditie zijn.

In de stalperiode:
In de stal worden ze gevoederd met stro, hooi, maïs, voordrooggras en krachtvoeder.

In de weide- en de stalperiode
Gans het jaar door staat vers water altijd ter beschikking.

Kwaliteitskeurmerk

Wij zijn aangesloten bij het kwaliteitslabel Meritus. Dat garandeert u dat het stukje rundvlees op uw bord niet alleen lekker en mals, maar ook gezond en eerlijk is.
Het Meritus kwaliteitslabel biedt die dubbele zekerheid bij elke aankoop.

 

Op de hoeve met de nodige zorg omringd

De dieren krijgen een evenwichtige voeding. Meermaals per jaar is er kwaliteitscontrole. Mest, urine en voeding van de dieren worden gescreend op antibiotica. De voeding mag geen dierlijke grondstoffen en genetisch gemanipuleerde organismen bevatten. Ook toegevoegde hormonen en andere groeibevorderaars zijn verboden.